+31 (0) 6 208 208 06

Info@taxidenhelder.nl

Algemene Voorwaarden

 

Op al het taxivervoer gereserveerd door tussenkomst van Taxi Den Helder zijn de algemene voorwaarden voor taxivervoer van KNV Koninklijk Nederlands Vervoer van toepassing. In afwijking en/of aanvulling op de KNV algemene voorwaarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Ritten

Taxi Den Helder vervoerd en bemiddelt in de dienstverlening en brengt de uitvoering van de vervoerdienst soms ook onder bij geselecteerde taxibedrijven, de overeenkomst wordt gesloten tussen de klant/passagier en de geregistreerde chauffeur/onderneming, Taxi Den Helder draagt hierbij geen verantwoording.

Aansprakelijkheid

Taxi Den Helder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor misverstaan, vertragingen door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist, is Taxi Den Helder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of schuld door Taxi Den Helder. Taxi Den Helder houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals extreme verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen etc. U kunt er van op aan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. U dient dan ook genoeg tijd te nemen om bijvoorbeeld op Schiphol te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw vlucht aanwezig kunt zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Taxi Den Helder kan worden toegerekend, omdat zij te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Derhalve heeft Taxi Den Helder geen verplichting tot enige vorm van schadevergoeding.

Recht

Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden alsmede de algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

Iedere taxiondernemer moet beschikken over een klachtenregeling en zich aansluiten bij een geschillencommissie. Ontevreden klanten kunnen zich tot die commissie wenden als ze klachten hebben over de gang van zaken in en rond de taxi. Een klant kan bijvoorbeeld vinden dat hij of zij te veel heeft betaald of niet netjes is behandeld. Een geschillencommissie oordeelt niet over klachten over de bedrijfsvoering. Omdat een geschillencommissie in het belang is van zowel de branche als de klant, hebben KNV Taxi en de Consumentenbond gezamenlijk, met hulp van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Geschillencommissie Taxivervoer opgericht. Daarnaast is ook het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi opgericht. Hier kunnen klanten terecht die hun klacht niet bij de betreffende taxionderneming willen of kunnen indienen bij www.taxiklacht.nl

Annuleren

Kosteloos annuleren kan alleen tot maximaal 24 uur voor aanvang van de ritopdracht, per e-mail geldt hiervoor de dag/tijd vermeld op de reservering. Bij annulering binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt 50% van de ritprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen 12 uur zijn wij genoodzaakt 75% van de ritprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen 6 uur zijn wij genoodzaakt 100% van de ritprijs in rekening te brengen.

Betalingswijze

Wij accepteren alle bankpassen en creditcards zoals American Express, Visa, Eurocard Mastercard maar u kunt natuurlijk ook contant betalen.

Privacy bescherming

Taxi Den Helder houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal Taxi Den Helder uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate bescherming zorgdragen.